MENU

Schouw & Beoordeling

Uw boot is alleen een Varend monument ® als er een Varend Monumentenvlag op wappert.

Voor meer informatie over de criteria, procedure/kosten, en de register commissie, kijk op Nationaal Register Varende Monumenten

De werkgroep Schouw en beoordeling doet haar werk voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Hier zijn momenteel meer dan 3000 vaartuigen ingeschreven, ouder dan 50 jaar.

Voor alle informatie klik op de vlag 

Inmiddels zijn nu bijna 60 zalmschouwen verwerkt. Dat is niet alleen goed voor de documentatie van de zalmschouwen, het is meestal ook heel leerzaam voor de eigenaar van de boot, die dan tegelijkertijd informatie krijgt waarom sommige dingen op een bepaalde wijze zijn uitgevoerd aan de boot. Hierna kijkt de eigenaar met andere ogen naar hun trotse bezit omdat ze er nu meer over weten. Ook de beoordelaars hebben door het schouwen veel bijgeleerd van de zalmschouwen. Soms geeft het ook wel eens een kleine teleurstelling. Bijvoorbeeld als er in het verleden iets aan de boot is opgeknapt of gewijzigd, waarover de Werkgroep oordeelt dat dit zo niet op de betreffende boot hoort te zijn. Er wordt echt gekeken naar hoe zag deze boot er uit, en niet hoe is het nagemaakt van een ander type zalmschouw.

Uiteraard krijg de eigenaar de gelegenheid, als je wilt, bepaalde zaken te corrigeren, voordat de gegevens aan het Register worden toevertrouwd. Er is nog wel eens een misverstand bij eigenaren. Zij vragen bijvoorbeeld: hoe moet ik dat maken? Dat bepaalt niet de Werkgroep, maar de eigenaar. Het is zijn boot, de Werkgroep kan hooguit adviseren. Zij zijn geen restauratiepolitie.

De Werkgroep legt alleen de huidige staat én de historische gegevens van de boot vast en geven desgevraagd adviezen en uitleg hoe het eventueel anders kan. Uiteraard alles op vrijwillige basis. Een boot hoeft niet perse klaar te zijn om geschouwd te worden. Juist voor diegene, die nog veel moet ontdekken, is het heel leer- en raadzaam om hem te laten schouwen, vooral ook om fouten te voorkomen.

Leden, met een zalmschouw die ouder is dan 50 jaar, die geïnteresseerd zijn, kunnen inlichtingen opvragen via: secretariaat@zalmschouw.nl

De kosten

De kosten voor inschrijving voor leden van de VBZ mét Zalmschouw zijn € 50,00. Voor het schouwen wordt € 30,00 gevraagd, wat ten goede komt aan de VBZ. U ontvangt een VM-Wimpel (mits de boot daarvoor in aanmerking komt) in bruikleen. De VM-pas heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Voor het verlengen van de inschrijving wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij het schouwen moet de boot wel op de wal staan. Dit is dus mooi te combineren met een onderhoudsbeurt. Wel even ruim van tevoren een datum afspreken!

Een mooie trend is dat het niveau van de restauraties langzaam maar zeker hoger wordt, met resultaten die gezien mogen worden.

Met vriendelijke groet,

Ton van Dalen en Onno Steenweg   (Olivier v/d Klippe)

 

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie