MENU

Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw (VBZ)

De Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw (VBZ) is een behoudsorganisatie van authentieke Nederlandse riviervissersschepen. In feite allemaal met een historische uitstraling. Net als de panden die in Nederland onder Monumentenzorg vallen, wordt er momenteel hard gewerkt om ook Neerlands mobiel erfgoed te classificeren en te registreren als monumenten. Net als diverse andere behoudsorganisaties van historische schepen is de VBZ vertegenwoordigd in de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), welke ons aller belangen behartigt op nationaal en internationaal politiek niveau.

Toen de VBZ werd opgericht, is direct begonnen met het fotograferen en documenteren van de bestaande geklonken schepen. Kennis over de inventaris van de boot en de oude vistechnieken wordt verzameld en bewaard voor het nageslacht. Alle verzamelde gegevens worden verzameld en beheerd door de Werkgroep Documentatie en Registratie. Lees verder >

BESTUUR VBZ 2020

De VBZ is op zoek naar bestuurleden. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie neem dan contact op via secretariaat@zalmschouw.nl

Jacqueline Karnebeek

Gert Hulsdouw

Onno Steenweg

Ad van de Water 

Kandidaat bestuurslid: Jennifer Ruitenberg

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie