MENU

Schouw & Beoordeling

Uw boot is alleen een Varend monument ® als er een Varend Monumentenvlag op wappert.

Deze wimpel verwerft u zodra uw boot is in geschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten. De voorwaarde van zo’n inschrijving is dat uw boot is geschouwd en beoordeeld door de betreffende werkgroep, ingesteld door het bestuur van de VBZ.

Inmiddels zijn nu bijna 60 zalmschouwen op deze manier verwerkt. Dat is niet alleen goed voor de documentatie van de zalmschouwen, het is meestal ook heel leerzaam voor de eigenaar van de boot. Het levert meestal meer informatie op over de bouwwijze, herkomst en uitvoering, van de boot. Reparaties, veranderingen en/of toevoegingen worden in kaart gebracht. De schouwers en beoordelaars gebruiken bij het traject de , door de VBZ en FVEN, opgestelde criteria. De opgedane gegevens worden verwerkt tot een verslag dat ook aan de eigenaar ter hand gesteld wordt. De boot kan in verschillende categorieën van monumentale status vallen. Van monumentaal casco ( C ) tot een volledig monumentaal verantwoord gerestaureerde boot ( A ). Betreft het een boot die nog gerestaureerd moet worden en waarbij de eigenaar een restauratieplan heeft opgesteld, dan krijgt de boot een voorlopige status ( B ). Na de schouw kijken de eigenaren vaak met andere ogen naar hun trotse bezit omdat ze er nu meer over weten. Ook de beoordelaars hebben door het schouwen veel bijgeleerd van de zalmschouwen. Soms geeft het ook wel eens een kleine teleurstelling. Bijvoorbeeld als er in het verleden iets aan de boot is opgeknapt of gewijzigd, waarover de werkgroep oordeelt dat dit zo niet op de betreffende boot hoort te zijn. Uiteraard krijgen de eigenaren de gelegenheid hierop te reageren. De werkgroep zit er ook weleens een enkele keer naast en stelt dan haar oordeel bij; voortschrijdend inzicht.

Er is nog wel eens een misverstand bij eigenaren. Zij vragen bijvoorbeeld: hoe moet ik dat maken? Dat bepaalt niet de werkgroep, maar de eigenaar. Het is zijn boot, de werkgroep kan hooguit adviseren. Zij zijn geen restauratiepolitie.

De werkgroep legt alleen de huidige staat én de historische gegevens van de boot vast en geven desgevraagd adviezen en uitleg hoe het eventueel anders kan. Uiteraard alles op vrijwillige basis. Een boot hoeft niet perse klaar te zijn om geschouwd te worden. Juist voor diegene, die nog veel moet ontdekken, is het heel leer- en raadzaam om hem te laten schouwen, vooral ook om fouten te voorkomen.

Voor meer informatie over de criteria, procedure/kosten, en de register commissie, kijk op Nationaal Register Varende Monumenten

De werkgroep Schouw en beoordeling doet haar werk voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Hier zijn momenteel meer dan 3000 vaartuigen ingeschreven, ouder dan 50 jaar.

Leden, met een geklonken zalmschouw die ouder is dan 50 jaar, die geïnteresseerd zijn, kunnen inlichtingen opvragen via: secretariaat@zalmschouw.nl

De kosten

Per 1 januari 2017 hanteert de Federatie de volgende tarieven voor eigenaren, die zijn aangesloten bij een deelnemende behoudsorganisatie.
Eigenaren die geen lid zijn van een behoudsorganisatie adviseren wij lid te worden.
Neem hiervoor contact op met de registerbeheerder. E. registerbeheer@hotmail.com

(Her)Aanmelding schip                                                               € 10,00
Verlenging bewijs van inschrijving – iedere 5 jaar                          € 10,00
Wimpel verstrekking – krijgt U bericht over na registratie               € 20,00 per stuk
Vervanging wimpel – latere jaren                                                 € 20,00 per stuk

Vlaggen F.V.E.N.
Naast de wimpels voor het Varend Erfgoed zijn er ook een drietal vlaggen van de FVEN beschikbaar
voor een ieder. Deze vlaggen voeren naast het logo ook de bekende slogan.
De afmetingen en prijzen (incl. porto in NL) zijn:
30 x 50 cm       € 10,00
75 x 50 cm       € 15,00
150 x 100 cm    € 20,00

Het van toepassing zijnde bedrag kan worden overgemaakt op:
IBAN:  NL 88 INGB 0004 3039 75
Ten name van Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland te Maasland,
onder vermelding van:
NAAM SCHIP – NAAM EIGENAAR – NAAM BEHOUDSORGANISATIE – REGISTER
NUMMER of REDEN VAN BETALING (b.v. aanmelding – verlenging – wimpel – vlag)

Opmerking recht en plicht eigenaren:
Zowel de wimpel als de toegezonden pas dienen bij beëindiging van de relatie schip / eigenaar door de
ingeschreven eigenaar ALTIJD te worden geretourneerd aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland,
zie voor adres bovenaan deze pagina.

Eigenaren hebben tevens de verplichting om bij verkoop van het ingeschreven schip zowel de Federatie
als de Behoudsorganisatie op de hoogte te brengen, onder vermelding van de gegevens van een
nieuwe eigenaar.

Schouwen

Bij het schouwen moet de boot wel op de wal staan. Dit is dus mooi te combineren met een onderhoudsbeurt. Wel even ruim van tevoren een datum afspreken!

Een mooie trend is dat het niveau van de restauraties langzaam maar zeker hoger wordt, met resultaten die gezien mogen worden.

Met vriendelijke groet,

Ton van Dalen en Onno Steenweg   (Olivier v/d Klippe)

 

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie