MENU

Laatste nieuws

Geplaatst 29-12-2023

Geplaatst 14-12-2023

Overname VBZ Depot

Beste mensen van de VBZ. Afgelopen jaar had Rhett Eekels aangegeven dat hij wilde stoppen met het depot van de VBZ en dat is zodoende bij mij beland.

Ik heb zelf een oude geklonken zalmschouw en heb in het verleden een aantal keer gebruik gemaakt van het depot (klinknagels en luikenbouten) om nieuwe zwaarden te maken en wat aanpassingen aan de boot. Daarom vind ik het erg belangrijk dat het depot behouden blijft en toegankelijk voor iedereen die aan een reparatie of restauratie bezig is. Ik woon zelf in Woudrichem dus qua locatie is dat mooi in het midden van het land.

Voor iedereen die iets nodig heeft uit het depot, kan je mij bereiken op 06-57559866.

Met vriendelijke groet,
Ronald Vink

Geplaatst 10-10-2023

Maritiem ’s Hertogenbosch heeft het bericht uitgedaan dat de organisatie niet langer bestaat. Op de website wordt de ‘verleden tijd’ gebruikt. De VBZ heeft laten weten dit gezellige evenement te gaan missen in de toekomst.

Geplaatst 07-07-2023

Geplaatst 26-05-2023

bron: scheepspost

Afbeelding: de HD1 verlaat Hasselt, foto Wikipedia, S.J. de Waard

Historische Vereniging Hardinixveld-Giessendam zoekt vrienden van de zalmschouw HD1

  Wouter van Dusseldorp

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Historische Vereniging op 18 april is de aftrap gegeven voor een nieuw traject voor het behoud van de zalmschouw HD1. Dit vissersvaartuig, eigendom van de Historische Vereniging, zal medio deze zomer een definitieve ligplaats krijgen bij de toegangsweg tot de Rokerij, waarbij ze zowel vanaf de wal als vanaf het water zichtbaar zal zijn. Deze definitieve ligplaats van de HD1 is mede een eerbetoon aan de vroegere bevolking van Boven-Hardinxveld, die naast hun werk in de grienden ook door middel van de zalmvisserij in hun levensonderhoud voorzagen. Deze visserij vond plaats met behulp van een zalmschouw ofwel drijver(s)schuit.

Het plaatsen van dit scheepje ter hoogte van De Rokerij, aan de rivier, mag gezien worden als het plaatsen van monumentaal cultureel erfgoed. Om het behoud van dit cultureel erfgoed ook in de toekomst te kunnen garanderen is het Project ‘Vrienden van de HD1’ van start gegaan.

‘Vrienden van de HD1’ zijn personen die zich nog steeds betrokken voelen bij de geschiedenis van de riviervisserij van Boven-Hardinxveld en er met elkaar voor willen zorgen dat de HD1 ook op deze manier voor toekomstige generaties wordt veilig gesteld.

Niet alleen het restaureren en het plaatsen van de boot kost het nodige geld en inspanning, ook voor het onderhoud zal de komende jaren enige inzet worden gevraagd. De ‘Vrienden van de HD1’ willen er met elkaar voor zorgen dat het mogelijk moet zijn dit scheepje als cultureel erfgoed voor de huidige en toekomstige inwoners van Hardinxveld-Giessendam te bewaren.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als ‘Vriend van de HD1’ en voor een minimaal bedrag van € 15 of meer per jaar er mede voor zorgen dat de zalmvisserij een zichtbare plaats in Boven-Hardinxveld behoudt . Liever de handen uit de mouwen steken en t.z.t. helpen met het schoonmaken en onderhouden van de HD1 dan is dit ook een mogelijkheid. Info en aanmelden: info@hv-hardinxveld-giessendam.nl

Geplaatst 05-05-2023

Houten Zalmschouw tewater gelaten op zaterdag 29 april

Scheepstimmerwerf Peter Schouten is een traditionele werf, gelegen in de rustieke omgeving van het plassengebied in Kortenhoef. Peter’s voorliefde voor houten schepen en traditionele bouwwijzen heeft ertoe geleid, in 1983 een eigen bedrijf te starten. Vele jaren is het aanbod van diverse werkzaamheden dusdanig groot geweest, dat er werk genoeg was voor twee scheepstimmerlieden. In 2023 bestaat de werf al weer 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan was het zaterdagmiddag feest op het werfterrein en werden de bezoekers verwelkomd door en verwend met een heerlijke voorjaarszon.

Klik hier voor het hele artikel op de site van Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten: https://www.ssrp.nl/

Geplaatst 17-02-2023

Ons bereikte het droevige nieuws dat woensdag 15 februari ons lid en oud bestuurslid Rolf van Andel is overleden. De crematie vindt plaats in besloten kring.

De Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw wenst de familie en naasten van Rolf veel sterkte toe met dit verlies.

Een bericht naar de familie kan naar: Familie van Andel, Benjaminslaan 8, 4285 DL in Woudrichem

Geplaatst 18-01-2023

Algemene Ledenvergadering

Postadres Achterweg 4, 4161 BC Heukelum

Website www.zalmschouw.nl
Email secretariaat@zalmschouw.nl

Onderwerp Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Graag nodigen wij de leden en donateurs uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VBZ.
Dit jaar vindt de vergadering plaats op vrijdag 3 februari 2023.
Locatie: Restaurant ‘De Waterman, Vierlinghstraat 1 te Werkendam
De zaal is vanaf 19:30 uur open en de vergadering start om 20:00 uur.
Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 31 januari 2020 (bijgevoegd)
 4. Verslag secretariaat over 2022 (bijgevoegd)
 5. Verslag penningmeester over 2022 en toelichting begroting voor 2023
 6. Kascontrolecommissie, verslag en aanvullend benoeming nieuwe
  kascontrolecommissie
  PAUZE
 7. Aanstelling en introductie nieuwe bestuursleden
 8. Stelling lidmaatschap FVEN
 9. Presentatie activiteiten 2023
 10. Spreker Kees van Hasselt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het bestuur hoopt wederom op een actieve bijdrage van alle leden aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wij hopen u graag 3 februari te zien in
Werkendam!


Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw

PS: Let op! We horen regelmatig dat de mail van de VBZ in de ongewenste map van de mailbox terechtkomt!

Geplaatst 01-01-2023

Geplaatst 17-12-2022

Droevig nieuws overlijden Janus Loomeijer

Geplaatst 14-12-2022

Nieuwsbrief December 2022

Beste VBZ leden,

Het weer wordt minder goed, de tempratuur daalt en van lieverlee wordt de zalmschouw winterklaar gemaakt. Het jaar is bijna om en we kijken terug op weer een mooi vaarseizoen met een aantal leuke evenementen achter de rug.

Reünie 2 t/m 4 september 2022

Het eerste weekend van september heeft de jaarlijkse reünie van de VBZ plaats gevonden. Geregeld en verzorgd door de evenementencommissie in samenwerking met Tim van Berchum, Albert Oomen en Ewout van den Heuvel. Met een mooi clubje hebben we een prachtig weekend gehad. Vrijdag avond kwamen de meeste zalmschouwen aan en hebben de leden die aanwezig waren, na een toespraak van Ad van de Water, weer een uniek collectors item mogen ontvangen voor de verzameling. Een prachtige emaillen mok met het VBZ logo. Op zaterdag stond een tochtje met een treintje door de Biesbosch gepland met aansluitend ’s avonds een heerlijke BBQ. De Biesbosch eens op een andere manier bekijken dan vanaf het water, was dan ook een zeer geslaagde activiteit. Het weer was ook prachtig èn dorstig, het was dan ook een aangename verassing dat er halverwege de rit op een mooie plek letterlijk een ‘truck-load’ aan heerlijk koel drinken voor ons klaar stond om onze dorst te lessen. De goed verzorgde BBQ viel ook bij iedereen in de smaak en zo vertrokken de meeste boten zondag na een gezellig weekend weer terug naar huis.

Maritiem Den Bosch 16 t/m 18 september 2022

Na de reünie volgde er al snel een nieuw evenement in Den Bosch. Helaas zat het weer niet erg mee en is er dat weekend heel veel regen gevallen. Toch was de sfeer goed wat er was een leuk clubje zalmschouwen aanwezig om de VBZ te vertegenwoordigen. Zaterdag was de beste dag een hadden we een redelijk aantal bezoekers die interesse hadden in de zalmschouw, wellicht komen hier nog nieuwe leden uit voort. Ook weet men in Den Bosch ondertussen dat de VBZ garant staat voor een lekker visje, onze visbakkers van die dag hebben deze verwachting dan ook wederom waar gemaakt.

Update FVEN:

De VBZ bestuursleden betrokken bij de taken voor de FVEN hebben besloten deze taken neer te leggen. Reden hiervoor zijn een te grote belasting en te weinig toegevoegde waarde voor de VBZ dan wel voor de bestuursleden zelf. Tijdens de komende ALV zal het bestuur de leden van de VBZ hierover nader toelichten en vragen een passend besluit te nemen.

Update schepenregister

Graag zouden wij het schepenregister op de website willen updaten. Mocht u nieuwe gegevens, aanvullende gegevens of wijzigingen betreft het schepenregister over uw boot willen vermelden dan kunt u een e-mail sturen naar website@zalmschouw.nl

Algemene Ledenvergadering 2023

Ook staat de ALV 2023 weer gepland. Zet hem snel in je agenda! Hiervan ontvang je nog een officieel bericht/uitnodiging, ook wordt dit nog vermeld op onze Facebookpagina en in de agenda van onze website www.zalmschouw.nl/evenementen/agenda/ Locatie: Restaurant De Waterman te Werkendam Wanneer : 3 februari 2023 Tijd: vanaf 20.00 uur Alvast prettige feestdagen gewenst en hopelijk tot ziens bij de ALV op 3 februari 2023!

Met vriendelijke groet, Ilona, Ad, Conny, Jennifer, Onno, Gert en Harry

De VBZ (Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw) zal uw privacygevoelige gegeven alleen voor verenigingsdoeleinden gebruiken de gegevens worden bewaard op een computer die niet met internet verbonden is. Foto’s die op evenementen gemaakt worden kunnen op de website van de VBZ gepubliceerd worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit schriftelijk te melden aan, het E-mailadres van de VBZ, secretariaat@zalmschouw.nl

Geplaatst 07-12-2022

Overlijden oud lid en oud bestuurslid Anne Visscher

bericht van familie:

Herinneringen formulier Anne

Met veel verdriet hebben wij op 2 december 2022 afscheid moeten nemen van onze lieve vader, zoon, broer, vriend Anne Visscher. Anne had altijd veel contacten via sociale media met wie hij ieder op zijn eigen manier dingen heeft meegemaakt. Als familie kennen wij jullie niet allemaal, maar we vinden het fijn om wat verhalen van hem terug te kunnen lezen vanuit al zijn vrienden en kennissen. Vandaar dit formulier waar jullie herinneringen, verhalen, gedachtes en eventueel foto’s kwijt kunnen. Op deze manier hebben wij wat om terug te kijken op zijn bewogen leven.

Geplaatst 20-07-2022

Beste leden, donateurs en vrienden van de VBZ,

Vanaf heden heeft de VBZ een nieuw Facebook account. Klik hier om onze Facebookpagina te bezoeken.

Geplaatst 13-07-2022

Klik hier voor de nieuwsbrief van de FVEN: voortvarend de zomer in met de FVEN

Geplaatst 24-03-2022

De Zuiderschippers organiseren met Pasen 15-18 april 2022 een evenement ter gelegenheid van 600 jaar Biesbosch.

Verdronken-land, Herwonnen! – LVBHB – Het Historisch Bedrijfsvaartuig

De werkgroep Zuiderschippers is onderdeel van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB).

Geplaatst 17-01-2022

Duurzaam Varend Erfgoed

Na het succesvol afsluiten van de duurzaamheids-enquête brengt de commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) u graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen en onze verdere plannen.

Klik hier om verder te lezen.

Geplaatst 07-01-2022

FVEN nieuws

Praktijkman/vrouw gezocht voor project rond chroom-6

Voor een voorlichtingsproject over de omgang met chroom-6 zoekt de FVEN één persoon om plaats te nemen in een klankbordgroep. Alle deelnemers komen uit de vier mobielerfgoedsectoren (water, lucht, weg en rail) en zijn personen die vooral praktische ervaring hebben op het gebied van bijvoorbeeld, slijpen, lassen en schuren.

OCW is een voorlichtingsproject gestart over de omgang met chroom-6. Vanwege de coronapandemie was dit tijdelijk vertraagd, maar het is nu in een stroomversnelling terecht gekomen omdat de subsidie voor dit project nog dit jaar moet worden overgedragen aan Mobiele Collectie Nederland (MCN). Dat houdt overigens niet in dat het project nog dit jaar moet worden afgerond, maar wel dat er op korte termijn een start mee zal worden gemaakt.

De uitvoering van het project is in handen van medewerkers van het bureau PreventPartner die eerder in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksgebouwenbeheer en ProRail het Beheersregime Chroom-6 hebben opgesteld.

Als start van het project zal een expertmeeting worden belegd om de informatiebehoefte te inventariseren. Het is de bedoeling dat bij die expertmeeting mensen uit de vier mobielerfgoedsectoren (water, lucht, weg en rail) aanwezig zijn, die praktische ervaring hebben met het werken aan oude verflagen. Ook zullen deskundigen van ProRail, Rijkswaterstaat en Defensie aansluiten.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om één persoon per sector. De vraag van de FVEN aan jullie is wie uit het Varend Erfgoed die deze taak op zich zou willen nemen. Mail dan aan Huib Haccoû, secretaris van de FVEN. secr@fven.nl
Datum en plaats van de bijeenkomst zal in overleg worden vastgesteld en reiskosten zullen worden vergoed.

Geplaatst 08-11-2021

Algemene ledenvergadering VBZ

De Algemene ledenvergadering vind plaats op vrijdag 28 januari. Of de ALV fysiek is hangt af van eventuele coronamaatregelen.

Geplaatst 03-10-2021

Geen traditionele Schepen Beurs in 2021

Ook in 2021 zal er geen EOC Traditionele Schepen Beurs georganiseerd
worden, voor 2022 hebben wij nog wat vragen voor u! Heeft u 5 minuten
tijd?

          View this email in your browser [1]

EOC TRADITIONELE SCHEPEN BEURS

          Ga direct naar vragen lijst [2]

Beste Oud Deelnemers,
Helaas zal ook in 2021 geen EOC Traditionele Schepen Beurs plaats
vinden. Met de huidige maatregelen en de eisen voor deur beleid, hebben
wij besloten een volgende editie pas in 2022 te organiseren.

Voor ons staat voorop dat wij een gezellige, volle beurs willen draaien,
waar iedereen zich op het gemak voelt.

Op onze website vindt u ons persbericht. Heeft u nog vragen, neem dan
gerust contact op!

Voor de 5de editie van de EOC Traditionele Schepen Beurs in Den Helder,
hopen wij op een mooi, feestelijk evenement. En wanneer dit dan plaats
moet vinden… Daarover hebben wij nog wat vragen voor u! Heeft u even
tijd om een paar vragen te beantwoorden en uw mening te geven over de
datum en invulling van ons evenement?

Ga via deze link [3], direct naar de enquete (google froms, duurt niet
langer dan 5 minuten!)

          Vul Enquete in [4]

          Lees persbericht [5]

WIJ HOPEN U IN 2022 WEER TE KUNNEN VERWELKOMEN!

Geplaatst 09-09-2021

Bron: Altena Nieuws

Geplaatst 01-09-2021

Erfgoedavond Fort Giessen

In aanloop naar Open Monumentendag houdt Erfgoed Altena op woensdag 8
september een erfgoedavond op Fort Giessen. Centraal staat de vraag ‘is
het Werelderfgoed in de gemeente Altena voldoende beschermd?’

Met als voorbeeld het schrappen van de tweede fase van bedrijventerrein
de Kop van Brabant en het plan op ’t Loev stellen we die vraag aan de
gemeente Altena, maar ook hoe kunnen we het erfgoed beter beschermen?

Naast vragen over de bescherming zal VVV Biesboschlinie vertellen over
de kansen die de werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse waterlinie
ons kan bieden.

Natuurlijk brengen we een toast uit op de werelderfgoedstatus, is er
muziek en een hapje en drankje. De inloop is vanaf half acht, de avond
begint om acht uur.

Wie de avond wil bijwonen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden via
info@erfgoedaltena.nl.

Geplaatst 11-08-2021

Margriet Tiemstra nieuwe voorzitter FVEN

Per 1 september 2021 is Margriet Tiemstra (1954) benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de FVEN. Zij volgt daarmee Huib Haccoû en Olav Loeber op, die sinds het aftreden (eind 2019) van Rolf van der Mark als interim-voorzitters hebben gefungeerd.

Eind 2020 is op een breed front een zoektocht naar een nieuwe voorzitter ingezet, waar drie heel goede kandidaten uit naar voren zijn gekomen. Niet alleen kwam Margriet Tiemstra daarin naar voren, ook Hein Molenaar die nu benoemd is als voorzitter van de Register Commissie.

Margriet Tiemstra is opgegroeid met watersport en heeft bestuursfuncties vervuld binnen de KNZ&RV en de Huizer Botters. Haar klassieke scherpjacht heeft zij onlangs verruilt voor een klassiek ogende motorkruiser.

In het bedrijfsleven vervult zij bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies in de zorg- en financiële dienstverlening.

Hiermee heeft de FVEN niet alleen een zeer ervaren bestuurder gevonden, maar ook iemand die het varend erfgoed een heel warm hart toedraagt.

Voor verdere informatie:

Huib Haccoû, secretaris FVEN

Email: secr@fven.nl

Geplaatst 21-07-2021

VBZ schaalmodel in expositie 600 jaar Biesbosch

GEERTRUIDENBERG – Een levensechte schuit had de trekpleister moeten worden van de tentoonstelling 600 jaar Biesbosch in De Schattelijn. Dat lukte niet. Maar het is geen gemis.

Lees hier het hele artikel in BNDeStem.

Tentoonstelling 600 jaar Biesbosch is tot 12 september van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur te bezichtigen. Daarna van 18 september tot 14 november, alleen in de weekenden.

Geplaatst 20-05-2021

Canon van Altena

Aan de erfgoed liefhebbers in de gemeente Altena

In de Canon van Altena ontdek je de historie van dit prachtige gebied.
De canon bestaat uit 56 vensters die samen het verhaal van Altena
vormen. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de website om deze
verhalen te presenteren. Op donderdag 27 mei geeft Erfgoed Altena samen
met Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena en Bibliotheek
Cultuurpunt Altena een online voorproefje op de definitieve presentatie
in november 2021.

Om de Canon beleefbaar te maken en de pareltjes van ons erfgoed te laten
zien, willen we samenwerken met alle Erfgoedorganisaties en
Erfgoedliefhebbers. Het erfgoed is van ons allemaal en daarom willen we
zoveel mogelijk mensen betrekken bij de Canon van Altena. Onze gedachten
gaan er naar uit om samen een Canon Netwerk van Altena te vormen. Heb je
interesse om bij het netwerk aan te sluiten, of heb je misschien
interessante bronnen of collecties om vanuit de verhalen naar te
verwijzen? Dan nodigen we je van harte uit voor deze online inkijkavond.

Aanmelden voor de inkijkavond kan via info@erfgoedaltena.nl, je krijgt
dan de link toegestuurd om deel te nemen aan deze netwerkbijeenkomst

Geplaatst 23-03-2021

Reactie op zoneringsplan Biesbosch

Staatsbosbeheer wil een nieuwe balans tussen natuur en recreatie in De Biesbosch. Stil en Duurzaam Varen is de ambitie. Daarom stelt zij een nieuw zoneringsplan voor, dat per deel van het natuurpark bepaalt waar en hoe er gerecreëerd mag worden. Tegen 2030 zullen sommige kreken en afmeervoorzieningen sluiten voor vaartuigen met een verbrandingsmotor. Ondernemers en watersportverenigingen maken zich zorgen over de beperkende recreatiemogelijkheden voor het gebied.

De Biesbosch Federatie reageert met een EEN ANTWOORD OP ZONERING

De reactie van ODS in het Brabants Dagblad leest u hier

Update: Grote opluchting bij watersporters en ondernemers: motorboten blijven langer welkom in de Biesbosch. Na flink wat onrust wijzigt Staatsbosbeheer nu haar plannen voor stil en duurzaam varen. Lees het artikel in BNDeStem via deze link.

Geplaatst 22-03-2021

Aanmelden voor Willem Wolff Prijs 2021

De afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs (KIVI) en de Stichting Historie der Techniek hebben samen met
de familie Wolff in 2011 de Willem Wolff prijs ingesteld. De prijs
bestaat uit een bedrag van € 2.000 en een plaquette en dient ter
ondersteuning en aanmoediging van kleine musea en lokale initiatieven op
het terrein van de techniekgeschiedenis.

De prijs is vernoemd naar de werktuigbouwkundig ingenieur Willem Wolff
(1921-2009), bij leven onder andere voorzitter van de directie van Akzo
Nederland, president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1984-1989) en (mede-)oprichter en eerste voorzitter van de Stichting
Historie der Techniek (1988-1994). Onder het motto _“Men moet het
verleden kennen om zicht te hebben op de toekomst”_ heeft hij de
techniekgeschiedenis altijd een bijzonder warm hart toegedragen.

In aanmerking voor de prijs komen kleinschalige, spraakmakende  projecten en initiatieven op het gebied van techniekgeschiedenis. Deze moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

Het project of initiatief is tastbaar en/of resulteert in een
concreet eindproduct. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop of
restauratie van een museaal object, het behoud van technisch erfgoed,
een tentoonstelling, een educatief programma of de uitgave van een boek.
Het moet gaan om een Nederlands project of initiatief.
Het project of initiatief betreft de geschiedenis van de
techniek.
Het moet een financieel en praktisch haalbaar project zijn.
De Willem Wolff Prijs moet een wezenlijke bijdrage leveren
aan het project.

Wilt u meedingen naar de Willem Wolff prijs 2021, vul dan uiterlijk 19
april 2021 het online formulier in en voeg uw voorstel bij. Uw voorstel
moet bestaan uit een korte projectbeschrijving, een (beknopte) begroting
van het project, een dekkingsplan en een planning voor de uitvoering.
Ook dient u aan te geven op welke wijze u de Willem Wolff Prijs wilt
gebruiken om meer publiciteit voor uw project te genereren.

Een jury met vertegenwoordigers van de afdeling Geschiedenis der
Techniek van het KIVI, de Stichting Historie der Techniek en de familie
Wolff selecteert een winnaar uit de ingezonden voorstellen. De uitslag
wordt medio mei dit jaar bekend gemaakt. De datum voor de
prijsuitreiking wordt in overleg met de winnaar bepaald, hierbij wordt
bij voorkeur aansluiting gezocht bij een al op de agenda staand
evenement van de prijswinnaar.__

GA NAAR HET ONLINE FORMULIER VOOR DE WILLEM WOLFF PRIJS 2021

Geplaatst 03-03-2021

DelfSail wordt uitgesteld tot 2024

De FVEN laat aan alle behoudsverenigingen weten dat DelfSail is uitgesteld tot 2024. Lees via onderstaande link het bericht van RTV Noord.

DelfSail uitgesteld

Geplaatst 19-01-2021

F V E N – N I E U W S B R I E F

Bij het Bureau (bureau@fven.nl) en bij het Register (register@fven.nl) ontvangen wij vaak verzoeken voor inschrijving in het register, verlenging van de inschrijving, verkoop van het schip, naamverandering van het schip, veranderingen in de scheepspagina in het register, plaatsen van foto’s of wijzigen van foto’s en andere register vragen.

Deze vragen gaan we met een standaard antwoordmail beantwoorden in de zin van ”met deze vraag kunt u niet meer bij het Bureau of het Register terecht, maar moet u zich met uw eigen behoudsorganisatie in verbinding stellen” Uw behoudsorganisatie registreert alle gegevens en regelt dat alle ter zake doende gegevens in het register worden opgenomen.

De FVEN toont alleen alle gegevens die op de scheepspagina van het RVEN register staan.

Voor het bestellen van wimpels, vlaggen en blauwe passen kunt u binnenkort gebruik maken van de FVEN webshop die op de homepage van de FVEN wordt aangegeven.

Daar kunt u uw bestelling plaatsen door op het bestelformulier alle gevraagde gegevens in te vullen en per Ideal te betalen. Dan worden u de bestelde artikelen zo snel als mogelijk is toegezonden.

Omdat deze zaken worden geregeld door onze vrijwilligers die werkzaam zijn op ons Bureau in het Scheepvaartmuseum waar ook de blauwe passen worden vervaardigd kan het wat langer duren dan u van de gemiddelde webshop gewent bent. Omdat de FVEN niet de naam en adres gegevens registreert (in verband met de AVG), wordt u gevraagd om deze gegevens ook op het bestelformulier in te vullen zodat wij het artikel naar u toe kunnen sturen. Daarna vernietigen wij weer uw naam en adres gegevens.

De Webshop van de FVEN is nog ‘”under construction” en wordt hopelijk snel geopend. Houdt de homepage van de FVEN dus de gaten. De bestelling van vlaggen en wimpels komt het eerst aan de beurt en is al bijna klaar. De Blauwe passen duren helaas iets langer maar hebben onze hoogste prioriteit om ook snel klaar te zijn.

Alle andere vragen per mail zal het Bureau of het Register natuurlijk wel persoonlijk blijven beantwoorden. Het e-mailadres register@hotmail.nl is vervallen!

Vriendelijk groet,

Piet Middendorp

Bestuur FVEN, register- en Bureau-zaken

Geplaatst 02-09-2020

Literatuur over zalmschouwen en visserij

Er is al veel bekend over de geschiedenis van de zalmschouw en de visserij. Op onze website staat een overzicht (ongetwijfeld niet volledig) van alle literatuur die bekend is. Neem eens een kijkje op www.zalmschouw.nl/literatuur/boekenlijst/

Geplaatst 10-08-2020

Jubileumjaar EOC Traditionele Schepenbeurs verplaatst naar 2021

EOC Traditionele Schepen Beurs zal verschoven worden naar 2021 
De organisatie van de EOC Traditionele Schepen Beurs heeft in overleg met haar hoofdsponsor EOC Scheepsverzekeringen besloten af te zien van het evenement in het tweede weekend van november 2020. In plaats hiervan kiest zij ervoor de 5de editie van de EOC-TSB te verschuiven naar 2021.

Lees hier het hele artikel.

Geplaatst 30-07-2020

Het vernieuwde Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0)

Het vernieuwde Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN 2.0) wordt op
23 juli operationeel. Vanaf dat moment kunt u er alle gegevens van
de ingeschreven schepen bekijken en selecteren. Vele organisaties
zijn al bekend met het aanleveren van gegevens van nieuwe
inschrijvingen, of het aanbrengen van mutaties. De overige
organisaties zijn onderweg, of kunnen daarmee een begin maken.

In september, tijdens het Open Monumentenweekend (12 en 13
september), willen we het RVEN 2.0 feestelijk ‘te water laten’.
Maar voordat we er officieel mee naar buiten gaan vinden we het
belangrijk om u en de overige aangesloten behoudsorganisaties als
eerste te informeren, zodat u er alvast mee kunt kennismaken.

Eind september willen we, als de coronasituatie dat toelaat, een
RVEN 2.0 themadag organiseren. We willen u dan meenemen in nut en
noodzaak van het vernieuwde register en u informeren over de
werkwijze. Dat is ook het moment waarop u uw eventuele vragen kunt
stellen aan de bedenkers en bouwers van het nieuwe register.
Uiteraard is er ruim de mogelijkheid voor ‘sociale interactie’,
maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar. Binnenkort
informeren wij u over plaats, datum, tijd en programma van de
themadag.

Geplaatst 13-05-2020

Up to date houden schepenregister

Om het schepenregister van de VBZ up to date te houden, is het van groot belang dat iedereen een verandering van eigenaar of naamsverandering van de boot doorgeeft aan de ledenadministratie via de penningmeester, zodat we steeds over de huidige gegevens beschikken. U kunt als volgt de veranderingen doorgeven:

1).Via e-mail: penningmeester@zalmschouw.nl

 Mijn boot is in 20.. verkocht aan:  VBZ volgnummer was:  Ik heb in 20.. een nieuwe boot gekocht van: (naam vorige eigenaar)  VBZ volgnummer is:

2). Of via deze website:

 Kies in hoofdmenu ‘werkgroepen/contact’  Kies ‘Documentatie & Registratie’  Kies ‘Wijzigingsformulier’, vul dit in en verstuur

Geplaatst 23-04-2020

Geen VBZ evenementen in 2020

De evenementencommissie en het bestuur van de VBZ hebben besloten om dit vaarseizoen geen evenementen te organiseren. Dus ook de reünie in september gaat niet door. Uiteraard valt dit besluit zwaar maar gezondheid staat voorop. Voor alle leden en hun familie wenst de VBZ een goede gezondheid en benadrukt om de RIVM richtlijnen te blijven volgen. Houd ook de de berichtgeving van uw eigen haven goed in de gaten.

Geplaatst 03-04-2020

Corona en recreatievaart

Met de mooie weersvoorspellingen willen we allemaal weer graag het water op en genieten van onze zalmschouw. Helaas beperkt het coronavirus ook onze vrijheid op het water. Graag wil de VBZ iedereen erop attenderen dat het RIVM ook richtlijnen heeft voor op het water.

In Scheepspost worden deze richtlijnen actueel gepubliceerd:  https://www.scheepspost.info/update-corona-en-varend-erfgoed/

Daarnaast heeft de overheid besloten om niet per 1 april over te gaan op zomerbediening van bruggen en sluizen. Via de site van Rijkswaterstaat kan je informatie vinden over de vaarwegen in Nederland. https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/home

Houd tot slot de berichtgeving van je eigen haven goed in de gaten.

Geplaatst 16-02-2020

Varend Erfgoed in de Tweede Wereldoorlog

Graag attendeert de LVBHB ons op een komende publicatie.

Het afgelopen jaar zijn 60 verhalen verzameld met unieke illustraties
over de binnenvaart in de Tweede Wereldoorlog.
Het is mogelijk om tegen een gereduceerde prijs vooraf in te tekenen op
het boek.

Voor wie interesse heeft: https://www.lvbhb.nl/varend-erfgoed-in-wo-ii/

Let op: Korting bij intekenen vóór 1 maart!

Geplaatst 09-02-2020

Winterwandeling 9 februari AFGELAST

helaas moeten wij u mededelen dat de winterwandeling voor vandaag 9 februari is afgelast in verband met de komst van krachtige storm “Ciara” naar Nederland.

Wij vinden het niet verantwoord om de geplande winterwandeling door te laten gaan, wij hopen dat hier begrip voor op kunt brengen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VBZ en ODS

Geplaatst 27-01-2020

Nieuwsbrief Sail Amsterdam 2020

21 januari 2020
Aanmeldingen Varend Erfgoed SAIL Amsterdam2020 stopt per 1 februari 2020.

Op 1 februari 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om aan te melden als Varend Erfgoed voor
SAIL Amsterdam 2020. De website gaat dan definitief dicht. Er zijn nu al meer dan 600
aanmeldingen voor deelname Varend Erfgoed (stand per 18 januari 2020). Al ruim 100 meer dan in 2015 toen zelfs de aanmeldperiode voor het Varend Erfgoed nog een keer verlengd is. Als u denkt nog iets te moeten aanpassen in de aanmelding kan het dus nog tot en met 31 januari 2020. Als U na 31 januari 2020 nog mutaties wilt doorgeven, dan gaarne aan beide onderaan vermelde email adressen toezenden.

Op 1 november 2019 is de aanmelding Varend Erfgoed voor SAIL Amsterdam 2020 gestart. Het is nu aan het Varend Erfgoed team SAIL om te kijken of een groot aantal van de aangemelde Varend Erfgoed schepen een ligplaats toegewezen kan worden. Criteria voor het toewijzen zijn reeds bij de aanmelding bekend gemaakt. Voor de verdeling van SAIL Amsterdam 2020 zal ook gekeken worden naar de voorgaande edities van SAIL 2010 en 2015. Met deze grote aanmelding is het onvermijdelijk dat er een aantal schepen niet uitgenodigd kunnen worden. Ondanks dat SAIL Amsterdam 2020 de beschikking over een gelijkwaardige lengte aan ligplaatsen voor het Varend Erfgoed dan eerdere edities SAIL. Een aantal schepen zal op de reservelijst komen. Zij zullen alsnog uitgenodigd worden in het geval er nog Varend Erfgoed schepen afvallen gedurende het jaar.

Iedereen die aangemeld heeft krijgt een bericht van het Kernteam Varend Erfgoed SAIL.
Over de afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Martin@sail.nl en Cor@sail.nl

Geplaatst 10-01-2020

OPGELET!!!

Oproep voor de leden die mee naar Sail  2020 willen en zich nog niet hebben aangemeld, de inschrijvingen voor Sail 2020 is bijna VOL!!!

Wilt u nog mee dan moet u zich nu inschrijven dit om teleurstelling te voorkomen.

Via deze link kunt u zich aanmelden. Lees vooraf wel de toelichting en naast uw RVEN-inschrijvingsnummer is het handig uw MMSI (AIS) bij de hand te hebben. Na aanmelding bij SAIL krijgt u een bevestiging per mail.

Geplaatst 31-12-2019

Geplaatst 01-12-2019

De Scheepspost is een digitale nieuwsbrief welke wekelijks wordt gemaild aan 1.500 adressen van geïnteresseerden en eigenaren van Varend Erfgoed. De Scheepspost wordt gratis uitgegeven in samenwerking met de FVEN. Het betreft nieuws over historische schepen, evenementen, varend erfgoed in het algemeen en bevat ook informatie van de verschillende behoudsorganisaties. Naast de wekelijkse nieuwsbrief is er een nieuws-website waarop je al het nieuws over Varend Erfgoed kan teruglezen: www.scheepspost.info

De inhoud varieert van regelgeving, bijeenkomsten, musea, algemene informatie tot artikelen over bijzondere erfgoed-schepen. De Scheepspost verbindt de verschillende behouds-organisaties en bevat regelmatig nieuws van de Federatie Varend Erfgoed Nederland FVEN. Via een link op Scheepspost kom je op de meest uitgebreide Evenementen pagina voor het Varend Erfgoed.

De Scheepspost is gratis, hoewel een vrijwillige bijdrage van € 15,- op prijs gesteld wordt.

Geplaatst 04-11-2019

SAIL Varend Erfgoed Nieuws                                       Datum 1 november2019

Start aanmelding Varend Erfgoed voor SAIL2020 Amsterdam

Op 1 november 2019 start de langverwachte aanmelding SAIL2020 voor het Varend Erfgoed van Nederland. SAIL2020 heeft in deze jubileum editie, de tiende SAIL, plaats voor meer dan 500 Varend Erfgoed schepen. Deze nemen naast de Tallships een prominente plaats in. Voor het Varend Erfgoed is er een mooi gevuld Nautisch Programma in ontwikkeling en is er elke dag wel een Varend Erfgoed activiteit.

Wanneer SAIL2020.

SAIL2020 Amsterdam wordt gehouden van donderdag 13 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020. Op woensdag voorafgaand, wordt de SAIL IN georganiseerd vanaf IJmuiden naar Amsterdam.

Waar kunt u zich informeren.

Lees hier nu reeds een uitgebreide toelichting op de aanmelding Varend Erfgoed. Voor nadere informatie heeft elke behoudsorganisatie FVEN heeft een of meerder coördinatoren.

Aanmelding

Via deze link kunt u zich aanmelden. Lees vooraf wel de toelichting en naast uw RVEN-inschrijvingsnummer is het handig uw MMSI (AIS) bij de hand te hebben. Na aanmelding bij SAIL krijgt u een bevestiging per mail.

Termijn van aanmelding

De aanmelding staat drie maanden open tot 1 februari 2020.

Criteria deelname SAIL

Schepen dienen ingeschreven te staan in het Register Varend Erfgoed RVEN. Daarvoor moeten ze lid zijn van een Behoudsorganisatie die is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland. Het schip dient een meerwaarde te hebben als nautisch decor voor Sail, dus dient wel authentiek te zijn.

Uitnodiging

Varend Erfgoed dat geselecteerd wordt voor SAIL2020 wordt door SAIL2020 uitgenodigd. De uitnodiging wordt in april 2020 gestuurd. SAIL2020 kan dus aanvragen afwijzen gelet op bovenstaande criteria

Namens Kernteam Varend Erfgoed SAIL2020

Martin de Boer en Cor Bolt

Martin@sail.nl en cor@sail.nl

Geplaatst 04-11-2019

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Hierbij willen we jullie laten weten dat de jaarlijkse ledenvergadering zal plaats vinden op Vrijdag 31 januari 2020 in het OVO in Oudendijk. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Geplaatst 27-10-2019

Nog één week voor (her)aanmelding FVEN tbv deelname SAIL Amsterdam 2020. Hieronder ter herinnering de eerder toegezonden e-mail van het bestuur.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019

Onderwerp: SAIL 2020: registratie

Beste leden,

Hierbij vragen we jullie aandacht als je belangstelling hebt voor Sail Amsterdam 2020. Sail Amsterdam is van woensdag 12 augustus t/m zondag 16 augustus 2020. Tijdens het evenement kun je in het sailgebied alleen afmeren op daarvoor aangewezen plekken. Voor het varend erfgoed worden deze plekken bepaald door de Sail Amsterdam commissie in overleg met de FVEN.

De commissie uit Amsterdam wil van de FVEN de garantie dat het om varend erfgoed gaat. De manier om dit te controleren en garanderen is alleen schepen toe te laten die geregistreerd staan in het register. Hiervoor is het noodzakelijk dat elk schip zich individueel inschrijft.

Wil je dus naar Sail Amsterdam 2020, dan dien je de volgende stappen te ondernemen:

 1. Vul het aanmeldformulier in (let op of het om een aanmelding of her aanmelding gaat);
 2. Maakt 10 euro over op bankrekening: NL 88 INGB 0004303975 ten name van de FVEN en stuur een bewijs van betaling mee;
 3. Stuur 4 foto’s van het schip: schuin van voren, schuin van achteren, van opzij en de bodem (dat laatste mag ook op een later tijdstip).

Jullie kunnen dit sturen naar : onnosteenweg@gmail.com

De inschrijving in het register is ook mogelijk voor zalmschouwen die jonger zijn dan 50 jaar. Het gaat dan om een replica. Omschrijving replica: de replica is een unieke nauwkeurige reconstructie van een niet meer bestaand schip. De replica hoeft niet geschouwd te worden (gebeurd pas als het meer dan 50 jaar oud is), maar dient dus wel een authentieke uitstraling te hebben. Daarom is het belangrijk om foto’s mee te sturen zodat de schouwcommissie de zalmschouw wel op afstand kan beoordelen of het toegelaten kan worden tot het register.

 • Heeft uw schip al een geldige registratie (= geldige blauwe pas) dan hoeft u niet nogmaals in te schrijven in het register FVEN.

De VBZ (Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw) zal uw privacygevoelige gegevens alleen voor verenigingsdoeleinden gebruiken, de gegevens worden bewaard op een computer die niet met internet verbonden is. Foto’s die op evenementen gemaakt worden kunnen op de website van de VBZ gepubliceerd worden, indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit schriftelijk te melden aan het E-mailadres van de VBZ, secretariaat@zalmschouw.nl

Let op: dit is pas de 1e stap. Registratie is nog geen garantie voor een plek in het sailgebied! De volgende stap wordt aanmelding bij sail Amsterdam; die start 1 november 2019. De sail commissie gaat dan beslissen of je schip wordt toegelaten. Info over deze procedure volgt later.

Dus: zonder registratie heb je sowieso geen lig plek in het sailgebied. Heb je dus wel interesse, registreer je dan nu. Doe dit voor 1 november 2019.

Alle informatie over registreren is ook te vinden op de site van de FVEN. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zijn er vragen? Mail dan naar het secretariaat: secretariaat@zalmschouw.nl

Geplaatst 30-09-2019

Rondje Tiengemeten

Rondje Tiengemeten is een zeilwedstrijd rondom het eiland Tiengemeten in het Haringvliet voor historische zeilvaartuigen met Willemstad (Noord-Brabant) als uitvalsbasis. Deelnemers hebben bijvoorbeeld een zalmschouw, lelievlet, zeeschouw, lemmeraak, vollenhovense bol, schokker, hoogaars, klipper(aak), tjalk of een ander traditioneel platbodem zeilschip dat van oudsher haar oorsprong heeft in de zeilende beroepsvaart.

Historie

Rondje Tiengemeten wordt al sinds 1979 gevaren. Wat gestart is als een vriendschappelijk ‘rondje varen’ ter afsluiting van het zeilseizoen met elkaar, is inmiddels uitgegroeid tot een zeilwedstrijd waaraan sinds 2012 ruim 70 schepen meevaren. Gezelligheid en vriendschappelijkheid staan voorop. Dat willen we graag zo houden!

Rondje Tiengemeten wordt op zaterdag 26 oktober 2019 voor de alweer 40e keer gevaren! Jij bent er toch ook bij? https://www.rondjetiengemeten.nl

Geplaatst 29-09-2019

Bericht uit Scheepspost 17 september 2019

Wissel je oude vaarbewijspasje binnenkort om

Wanneer je voor 1 juli 2014 je vaarbewijs gehaald dan staat daar waarschijnlijk een vervaldatum op. Sinds 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd echter wettelijk afgeschaft. Dat je daarna elke 5 jaar opnieuw het vaarbewijs moet verlengen, is ook komen te vervallen. Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum hebben staan.

Varen in het buitenland
Als je je vaarbewijs alleen in Nederland gebruikt, dan is je oude vaarbewijspasje voldoende, ook met een verlopen vervaldatum. Je vaarbewijs is tenslotte op basis van de nieuwe wetgeving onbeperkt geldig. Heb je ook in het buitenland een vaarbewijs nodig? Dan is het verstandig om je pasje om te wisselen voor een nieuw exemplaar zónder vervaldatum. Daarmee voorkom je mogelijk lastige discussies met de buitenlandse politie.

Van VAMEX naar CBR
Vanaf 1 januari 2020 neemt niet meer VAMEX, maar het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs II. Er was een stormloop op de examens omdat het gerucht ging dat voor het klein vaarbewijs een praktijkexamen verplicht ging worden. Dat gaat echter niet gebeuren. Inmiddels zijn alle examens voor 2019 bij VAMEX gereserveerd. Dit betekent dat het voor nieuwe kandidaten niet meer mogelijk is om in 2019 examen te doen. Toekomstige examenkandidaten kunnen in oktober bij het CBR terecht voor het reserveren van de recreatievaart-examens.

Vraag direct aan
Dien je aanvraag voor het omwisselen van het vaarbewijs vóór 1 december 2019 in bij de Vamex. De kosten hiervoor bedragen € 20,-.

Lees het gehele artikel op de bron: Zeilen.nl

Geplaatst 29-09-2019

Geplaatst 03-06-2019
Bericht van overlijden, Geeske Molema 3 mei 2019
klik hier voor de kaart


Geplaatst 16-05-2019

Nationaal Mobiel Erfgoed Lelystad

Congres en vlootschouw

Het eerder gemelde Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend op 13, 14 en 15 september 2019 gaat wegens omstandigheden dit jaar helaas niet door.

De hoofdreden is dat er op ditzelfde weekend een groot evenement “Lelystart” in het centrum van Lelystad plaatsvindt, en dat de gemeente op korte termijn geen vergunning kan verlenen voor een tweede groot evenement .

Echter: Op vrijdag 13 september 2019 zijn wij voornemens in Lelystad op de Batavialand om een congres te laten plaatsvinden met als doelgroep Varend Erfgoed beleidsmakers van diverse ministeries, centrale en lokale overheden, en financiers.

Dit congres vindt plaats op vrijdagmiddag in de congreszaal van Batavialand www.batavialand.nl

Eigenaren van het Varend Erfgoed zijn van harte welkom om gratis te liggen in de Batavia Haven op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september. Bemanningen van schepen die vrijdag afmeren mogen als tegenprestatie deelnemen aan het captainsdiner om 18.30 uur. (gratis voor 2 deelnemers per schip)

Na het officiële gedeelte inviteren we de congresgangers op een vaartocht met de Terra Nova mee op het Markermeer.

Als de Terra Nova met de congresgangers terugkeert van het Markermeer in de Bataviahaven willen we graag een mooie vlootschouw houden met alle aanwezige schepen. Voor de deelnemende Varend Erfgoed schepen staat hier een vergoeding tegenover.

U kunt zich na 1 juli 2019 voor deelname opgeven. Details over de inschrijvingsprocedure volgen.

Schepen dienen ten minste 50 jaar oud te zijn en schepen opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland hebben een pré.

Met vriendelijke groet,

Commissie Congres Varend Erfgoed 2019

Geplaatst 17-04-2019

cover 3b.jpg

Dit boek is nu te koop bij www.dordtsebestseller.nl

Inleiding : Motorbeunschepen
Dit boek is een poging om de gegevens van motorbeunschepen of schepen van een bepaald type op een rij te zetten.
Er wordt heel vaak over vishalers gesproken, maar er zijn geen aanwijzingen dat die term door de vissers werd gebruikt.
Het lijkt erop dat dit ontstaan is omstreeks 1980, in navolging van het gebruik, in het verleden, van deze term op de Zuiderzee.
Op de – tot nu toe – enige tekening van zo’n schuit staat de term motorvischboot. Zo’n schip kan volgens mij ook motorbeunschip genoemd worden.
In Moerdijk werden de twee schepen van de Firma Kanters Vishandel 1 en 2 genoemd.
Er moet gezegd worden, dat de schepen wel werden gebruikt om vis op te halen bij, onder andere de schokkers. Maar het schip van A. van der Pluijm werd ook in de visserij gebruikt.
Mij lijkt de term Motorbeunschip het meest geschikt voor deze schepen. Een motorbeunschip is het beste te omschrijven als een schip van meer als 10 meter met een onderschip,
dat het model van een zalmschouw (algemene term) heeft. De DD 13 is gebouwd als motor beunschip en de andere drie hadden een zeiltuig met hulpmotor.
Ze zijn voorzien van een stalen roef aan de voorkant van het schip. Midscheeps zijn grote beunen aanwezig, met er achter een motorkast. Alle schepen hebben een aangehangen roer.
Hoeveel van dit soort schepen er zijn geweest, is niet bekend. We weten alleen welke schepen nog bestaan.
Dat zijn de vier in dit boekje beschreven schepen. Deze vier zijn speciaal gebouwd voor het beoogde doel – vis vervoeren.

Geplaatst 06-12-2018

Er zijn vacatures voor het DB van de FVEN, interesse?
Vacatures DB FVEN 26-11-2018

Geplaatst 25-10-2018

De restauratieregeling mobiel erfgoed bij het Mondriaan Fonds is
opengesteld!! Zie: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-restauratie-mobiel-erfgoed/

Geplaatst 01-10-2018

Een nieuw boek over Vlouwschuiten gepresenteerd in het Biesbosch Museumeiland.

Arie van der Ree en Rhett Eekels hebben een boek geschreven over vlouwschuiten. Dit zijn schuiten uit de zalmschouwfamilie die hoofdzakelijk werden gebruikt bij de  visserij op de Lek. De scheepswerf waar dit soort schuiten werd gemaakt lag ook aan de Lek. In Ammerstol was de scheepswerf van Otto Ooms gevestigd en hij was de bouwer van de vlouwschuiten (zoals ze ter plaatse werden genoemd). Na zorgvuldig onderzoek hebben de schrijvers een grote hoeveelheid gegevens verzameld en dit tot een boek verwerkt. Daarbij zijn vele historische foto’s gebruikt en ook nieuwe foto’s gemaakt om de bouw beschrijving te illustreren. Het doel van de schrijvers is zoveel mogelijk verschillende historische zalmschouwsoorten te beschrijven. Met de gegevens kan een restauratie op gedetailleerde wijze uitgevoerd worden en word de kennis over dit soort schuiten groter.

Dat de presentatie in het museum gebeurd, heeft als oorzaak dat het museum een exemplaar van de in dit boek beschreven type in de collectie heeft en tentoongesteld word.
Het boek is alleen te koop via de website www.dordtsebestseller.nl

Geplaatst 17-09-2018

PERSBERICHT FVEN

De afgelopen periode is ons gebleken, dat er nog veel onbekend is aan het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN).
Zowel of evenementen als ook via Facebook en andere social media worden er vragen gesteld over “hoe kan ik mijn schip opgeven voor het RVEN”.
Daarom even een korte samenvatting van de wijze waarop een schip kan worden voorgedragen voor het RVEN.

 1. Eigenaar is lid / aangesloten bij één van de 16 bij de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) samenwerkende behoudsorganisaties.
 2. Daarna kan men een aanmeldformulier downloaden van fven.nl , daartoe kan deze link http://www.fven.nl/rven-procedure/ worden gebruikt.
 3. Op het aanmeldformulier staat wat een eigenaar dient te doen bij de aanvraag. Invullen
 4. Betaling verrichten
 5. Gevraagde bijlagen verzamelen
 6. het geheel in Word en JPG inzenden aan de schouwcommissie van de

Behoudsorganisatie waar U lid of aangesloten bent.
Hoe gaat de aanvraag voor opname in het RVEN dan verder.
De betreffende schouwcommissie neemt de aanvraag in behandeling en vraagt indien nodig nadere informatie op bij de eigenaar.
Is verdere informatie niet nodig, dan zal de schouwcommissie het schip voordragen voor registratie in het RVEN.
Vervolgens verzorgt de FVEN, dat de registratie wordt ingevoerd in het RVEN.

De basiscriteria waaraan een schip moet voldoen om als Varend Erfgoed te kunnen worden ingeschreven staan ook op de website www.fven.nl

Wilt u een sterk FVEN registreer dan bij RVEN !!

Geplaatst 20-07-2018

Vacature FVEN Vice-Voorzitter m/v

Geplaatst 08-07-2018

Afgelopen vrijdag is de beleidsbrief “Erfgoed Telt” naar de Tweede Kamer gegaan.
Meer lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/documenten/beleidsnotas/2018/06/22/erfgoed-telt-de-betekenis-van-erfgoed-voor-de-samenleving

Geplaats 19-06-2018

De afgelopen periode is ons gebleken, dat er nog veel onbekend is aan het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN).
Zowel of evenementen als ook via Facebook en andere social media worden er vragen gesteld over “hoe kan ik mijn schip opgeven voor het RVEN”.
Daarom even een korte samenvatting van de wijze waarop een schip kan worden voorgedragen voor het RVEN.

 1. Eigenaar is lid / aangesloten bij één van de 16 bij de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) samenwerkende behoudsorganisaties.
 2. Daarna kan men een aanmeldformulier downloaden van fven.nl , daartoe kan deze link http://www.fven.nl/rven-procedure/ worden gebruikt.
 3. Op het aanmeldformulier staat wat een eigenaar dient te doen bij de aanvraag. Invullen
 4. Betaling verrichten
 5. Gevraagde bijlagen verzamelen
 6. het geheel in Word en JPG inzenden aan de schouwcommissie van de

Behoudsorganisatie waar U lid of aangesloten bent.

Hoe gaat de aanvraag voor opname in het RVEN dan verder.
De betreffende schouwcommissie neemt de aanvraag in behandeling en vraagt indien nodig nadere informatie op bij de eigenaar.
Is verdere informatie niet nodig, dan zal de schouwcommissie het schip voordragen voor registratie in het RVEN.
Vervolgens verzorgt de FVEN, dat de registratie wordt ingevoerd in het RVEN.

De basiscriteria waaraan een schip moet voldoen om als Varend Erfgoed te kunnen worden ingeschreven staan ook op de website www.fven.nl


Geplaatst op 19-06-2018

Beste mensen,
Graag uw aandacht voor het volgende:
De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van
het Cultureel Erfgoed. En daarom roepen wij u op om uw leukste, meest
bijzondere verhaal over uw relatie met water te vertellen.

We doen een oproep aan het publiek:
WAT IS UW FAVORIETE MARITIEME ERFGOED?
Een verhaaltje , met foto, een (telefoon) filmpje…alles mag.
Verhalen kunnen worden gestuurd naar  maritiem@tijdlijn.nu Alle inzendingen,
worden gepubliceerd door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed  op de website https://maritiem-erfgoed.nl [1]

Zo krijgen we een beeld van wat mensen onder maritiem erfgoed verstaan
en belangrijk vinden. Het is voor alle maritieme erfgoedinstellingen
goed om te weten wat leeft bij het publiek. Hoe meer mensen we bereiken
des te beter!!

Geplaatst 25-04-2018

Heb je iets TE KOOP, of ben je naar een item OP ZOEK ??!!  Op de website kun je terecht, VRAAG/AANBOD.
Dit zijn de ‘spelregels’:
– Plaatsing alléén door leden/donateurs VBZ
– Zalmschouw gerelateerde items aanbieden/zoeken
– Max 1 foto wordt geplaatst
– Beperkt stuk tekst aanleveren
– Verkoper vermeld zijn/haar emailadres waar geïnteresseerden op kunnen reageren
– Bericht sturen naar: secretariaat@zalmschouw.nl
– Als het item verkocht is graag ‘secretariaat’ op de hoogte stellen, zodat de advertentie kan worden verwijderd
– Item blijft maximaal een kwartaal (3 maanden) op de website staan


Geplaatst 18-04-2018

Geachte mevrouw, heer,

Maritiem Museum Rotterdam, een wereld die je raakt!
In het Maritiem Museum ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Ze gaan mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote én kleine avonturiers. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.
Gastensteiger
In de Maritiem Museum Haven hebben we sinds enkele jaren een gastensteiger. Hier kunnen gastschepen afmeren en geven we de bezoekers van het Maritiem Museum de gelegenheid om naast onze collectie ook andere gastschepen te bezoeken.
Uw schip te gast in de Maritiem Museum Haven
Heeft u een bijzonder schip? Historisch, nieuw of uniek dan zijn we op zoek naar uw schip! Wilt u met trots uw schip aan een breed publiek tonen in onze Maritiem Museum Haven en voor een week of een weekend te gast zijn aan onze gastensteiger? We bieden een gratis ligplaats aan midden in het centrum van Rotterdam, stroom en promotie rondom uw unieke schip. Tegenover staat dat uw schip enkele uren per dag opengesteld wordt voor onze bezoekers.

Heeft u interesse of weet u een geschikt schip. Neem dan met mij contact op

Met vriendelijke groet,
Eline Rust
Projectleider evenementen
E-mail: e.rust@maritiemmuseum.nl
Tel: 010-4029289

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie