MENU

Evenementen

Wij als Werkgroep zijn gericht op de historie van de zalmschouw en de riviervisserij

Als landelijke behoudsvereniging is het tonen van de Zalmschouw een belangrijk onderdeel van de verenigingsdoelstelling. Het tonen van de boot moet u in relatie zien met het vroegere gebruik daarvan binnen de visserij. De Zalmschouw staat weliswaar centraal, maar niet minder belangrijk zijn de bij de (zalm-)visserij behorende ambachten, hulpmiddelen, boot- en vistechnieken en niet te vergeten een reeds vergeten mensensoort: de oude riviervissers.

Samenwerking
De VBZ kent een structurele samenwerking met het Visserij- en cultuurhistorisch museum, Stichting Historische Haven en Stichting Oude Vissershaven. Tevens gaan we afhankelijk van het evenement, losse samenwerkingsverbanden aan, met onder meer behoudsorganisaties binnen ons werkgebied, diverse verenigingen die oude ambachten onder de aandacht brengen, musea, uitgevers en gemeentebesturen.

Met deze partners, overigens afhankelijk van het evenement, in wisselende samenstelling, verzorgt de VBZ evenementen waarbij de zalmschouw en de historie van de riviervisserij een wezenlijk onderdeel zal zijn.

Wat kan de VBZ / Werkgroep Evenementen u bieden?
Wat de VBZ met haar evenementencommissie u kunt bieden, kan zeer uiteenlopend zijn. Het kan passief zijn (bijvoorbeeld alleen het tonen van de Zalmschouw), maar meestal zal het (heel) actief zijn. Dit wil zeggen dat we naast het tonen van de Zalmschouw, veel bijbehorende of gerelateerde ambachten uitvoeren. Soms doen we ook zonder de zalmschouw mee, door bijvoorbeeld alleen oude ambachten te tonen.

Afhankelijk van wat gevraagd wordt, de geldelijke mogelijkheden en wat acceptabel is binnen de doelstellingen van de VBZ, kunnen we, in samenwerking met de al reeds eerder genoemde partners, complete authentieke evenementen of onderdelen daarvan verzorgen.
Afhankelijk van de inschrijving door de leden kunt u tussen de 5 en 30 boten  op het evenement verwachten. De inschrijving van de leden die deelnemen aan een evenement is afhankelijk van een aantal factoren nemelijk; waar het evenement is, de aantrekkelijkheid en de datum van het evenement (vroeg- of laat in het seizoen en vakantieperiode). De boten zullen zowel geklinknagelde, in meer- of mindere vorm varende monumenten zijn, alsmede het naar origineel ontwerp nieuwe gelaste boten zijn. De bemanning zal veel al in visserijkleding van weleer gekleed zijn.

In ons  fotoboek vind u een impressie van de evenementen waar de VBZ oa. in 2015 aan heeft deelgenomen.

De schippers kunnen met netten, fuiken, zeilen, manden en ander visserij de directe omgeving van de boten in de juiste sfeer, bakken vis op de vuurduveltjes (oude kleine houtkacheltjes), tanen (verduurzamen), breien- en boeten (herstellen) van netten en naaien hun zeilen en verzorgen hierbij de benodigde uitleg. Tevens kan er ter plaatse paling gerookt worden, kan een smid zijn ambacht tonen met zijn mobiele smidse en een touwbaan worden opgesteld om bijvoorbeeld landvasten te slaan.
Voor zover de omgeving en een ieder het ter plaatse toelaat kunnen er ook oude- en hedendaagse vistechnieken worden gedemonstreerd.

Contact met de werkgroep evenementen via:  evenementen@zalmschouw.nl
Of link door op onderstaande formulieren

* U wilt een evenement organiseren en de VBZ hier bij betrekken ? 

* Wilt u zich als lid/donateur inschrijven voor een evenement ? 

Ook kunt u via onze evenementen kalender op de hoogte blijven, waar wij te bezichtigen zijn. Tevens vindt u daar de informatie waarmee u zich als lid van de VBZ aan kunt melden voor deelname aan een evenement.

Met vriendelijke groet,

Ad vd Water en Gonny Gouwens.

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie