MENU

Documentatie & Registratie

Deze Werkgroep is al enige jaren bezig met verzamelen van informatie van alles wat te maken heeft met de zalmschouw en de visserij. De verzamelde informatie bestaat uit diverse boeken, knipsel uit kranten / tijdschriften, en foto- en filmmateriaal. Dit  is ondergebracht in het Visserijmuseum te Woudrichem. Op afspraak is de collectie voor leden in te zien.

Door de werkgroep is enige jaren geleden een schepenlijst samengesteld. In deze lijst zijn de belangrijkste gegevens van de schepen van leden opgenomen en is indien bekend een stukje historie over de boot beschreven. Het is de bedoeling dat deze lijst periodiek wordt geactualiseerd. De registratie van de “verenigingsschepen” is niet gekoppeld aan de uitgifte van visserijnummers. Dit laatste is per plaats weer anders geregeld.

Projecten
Verder zijn er in het verleden door de commissie projecten uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het Project “Koldewey.

Bij dit project zijn de benodigde financiën ingezameld om de restauratie van het schilderij “Vissers op het Hollands Diep” mogelijk te maken. Dit schilderij is omstreeks 1895 geschilderd door Bernard Marie Koldewey, een kunstschilder uit Dordrecht, en is eigendom van het Dordts Museum. Het schilderij wordt thans tentoongesteld in het visserijmuseum te Woudrichem.

Een ander project dat met veel succes is afgerond is laten gieten van een replica van de avapeur. De avapeur is een kacheltje dat door de vissers werd gebruikt voor verwarming en om maaltijden te bereiden. Omdat er binnen de vereniging veel vraag was naar dit type kacheltje zijn er 150 replica’s bij gemaakt. Later is er nog een tweede serie kachels gegoten.

Een project dat nu op stapel staat is het opmeten en uitwerken van de diverse typen oude boten. Hoewel de zalmschouwen op het eerste oog geen afwijkingen vertonen zijn er vaak onderling verschillen. Deze verschillen beperken zich niet alleen tot een afwijkende maatvoering. Uit een eerste globale inventarisatie blijkt dat er ook veel verschil is in detaillering en bouwwijze. Met dit initiatief wordt getracht om zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden bij de restauratie van oude schepen.

Leden die hun boot willen restaureren kunnen bij de commissie terecht voor de aanschaf van klinknagels. Alle overige materialen die op een zalmschouw voorkomen zijn omschreven in de materialenlijst. In deze lijst zijn niet alleen de materialen beschreven maar staan ook de leveranciers vermeld. Deze lijst kan ook van nut zijn voor mensen die een nieuwe boot willen bouwen of afbouwen. De commissie houdt zich niet bezig met de bouw van replica’s.
Informatie over producten, materialen, bedrijven, artikelen enz. ten behoeve van restauratie, onderhoud en uitrusting van de traditionele zalmschouw is opgenomen in het zogeheten Blauwe boekje.

We hebben een boekenlijst van de belangrijkste boeken die informatie verstrekken over de zalmschouw en visserij op de rivieren.

Om het zalmschouwregister up to date te houden, is het van groot belang dat ieder lid een wijziging aan ons doorgeeft. Dit kan zijn als de boot van eigenaar verandert, of wanneer de boot een naamsverandering ondergaat. Dit geldt ook voor wijzigingen in uw contactgegevens. Zo beschikt de werkgroep Documentatie & Registratie altijd over de juiste informatie.
Contact met deze werkgroep kunt u opnemen via:
ledenadministratie@zalmschouw.nl

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u ook dit wijzigingsformulier invullen.

Met vriendelijke groet,

Jennifer Ruijtenberg

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie