MENU

Home

VBZ in de FVEN

De Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw (VBZ) is een behoudsorganisatie van authentieke Nederlandse riviervissersschepen. In feite allemaal met een historische uitstraling. Net als de panden die in Nederland onder Monumentenzorg vallen, wordt er momenteel hard gewerkt om ook Neerlands mobiel erfgoed te classificeren en te registreren als monumenten. Net als diverse andere behoudsorganisaties van historische schepen is de VBZ vertegenwoordigd in de Federatie Varend Erfgoed Nederland ( FVEN), welke ons aller belangen behartigt op nationaal en internationaal politiek niveau. 

 

Behoudsaspect 

Toen de VBZ werd opgericht, is direct begonnen met het fotograferen en documenteren van de bestaande geklonken schepen. Kennis over de inventaris van de boot en de oude vistechnieken wordt verzameld en bewaard voor het nageslacht. Alle verzamelde gegevens worden verzameld en beheerd door de Werkgroep Documentatie en Registratie.

Gezelligheidsaspect

Het contact tussen de leden onderling vormt daarbij een belangrijke schakel. De vereniging organiseert elk jaar een reünie en een zeiltocht. Daarnaast kunnen de leden aan diverse maritieme evenementen deelnemen. Op deze bijeenkomsten kunnen de leden in gezellige informele sfeer hun kennis en ervaringen uitwisselen. Deze evenementen worden gecoördineerd door de Werkgroep Evenementen.

Vereniging

Naast de twee eerder genoemde Werkgroepen, telt de vereniging er nog twee  te weten: de Werkgroep Schouw- en beoordeling en Werkgroep PR en publiciteit. Onder de laatstgenoemde valt ook de redactie van ons verenigingsblad “De Beun”. Elke werkgroep wordt voorgezeten door een bestuurslid. De VBZ telt momenteel bijna 190 leden. Stuk voor stuk trotse eigenaar van een eigen zalmschouw. De leden wonen in vrijwel alle uithoeken van het land, maar het grootste deel is woonachtig in het oorspronkelijke vaargebied van onze schepen.

Samenwerking 

Binnen de maritiem-historische wereld hebben we in de loop der jaren diverse contacten gelegd met verschillende verwante instellingen en verenigingen. Enkele van deze contacten hebben inmiddels geleid tot nauwe samenwerking op diverse historische evenementen en manifestaties.

Boot en visserij

De zalmschouw, ook wel drijver of drijverschuit genoemd, is een karakteristiek scheepsmodel, dat volgens zeer herkenbare lijnen is gebouwd. Het model beantwoordt aan de eisen van het recreatief gebruik van nu en aan het professioneel gebruik van toen. Zo werd er gevist op diverse vissoorten, welke vaak specifieke technieken en materialen vereisten. De genoemde term drijver of drijverschuit refereert aan één van de vroegere vistechnieken, de drijfnetvisserij.

Wij als bestuur wensen u veel plezier op onze website, en hopen u graag te ontmoeten op één van onze evenementen

 

Met vriendelijke groet,

Harry Gouwens
(voorzitter)
secretariaat@zalmschouw.nl

Ilona van Steijn
(secretariaat / contactpersoon PR/communicatie)
secretariaat@zalmschouw.nl

André van den Heuvel en Mariska Sprangers
(penningmeesters)
penningmeester@zalmschouw.nl

Ad vd Water
(evenementencommissie)
evenementen@zalmschouw.nl

Onno Steenweg
(contactpersonen Schouw- en beoordeling en RVEN)
schouw-beoordeling@zalmschouw.nl

Jennifer Ruijtenberg

(ledenadministratie)

ledenadministratie@zalmschouw.nl

Bart Broere en Anne Bossers (beheer website) website@zalmschouw.nl

(c) copyright Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw 2013 | Sitemap | Disclaimer | Realisatie: DORST communicatie